Kreativ Selvudvikling

Mellem Kreativitet, Teater og Terapi


Jeg udbyder kurser, som ligger i krydsfeltet mellem kreativitet, teater og terapi. Den ene slags kurser tager udgangspunkt i 'Nærværets Muligheder', den anden tager udgangspunkt i 'Krydsfeltet mellem Teater og Terapi'. 

På begge typer kurser arbejder man dybt med sig selv, i en kreativ og legende form. Fokus er nærvær, grænser og  styrkelse af ressourcer. Kurserne foregår på mit atelier, eller hos KulturMix.

Man kan enten deltage på mine eksisterende kurser, eller bestille et kursus. Hvis I allerede er en gruppe, kan det være et godt indspark for gruppen, som en del af en fremadrettet proces.  


Nærværets Muligheder

Nærvær starter i nuet. Det være sig via en bevidst sansning fx af kroppen, registrering af lyd eller af farver.


Forudsætningen for at opleve glæde og mening, er at være tilstede i nuet. Der kan være mange grunde til, at vi er kommet væk fra nuet. En travl hverdag, hvor (for) mange ting skal nås. Eller overvældende tilstande, det være sig i fortiden eller nutiden. Eller det konstante udbud af muligheder, der betyder, at vi hele tiden er på vej, i stedet for at være.

På disse kurser vil en collage af øvelser, hjælpe dig til at lande i nuet. Det kan være via kroppen, i form af slow-flow-bevægelse og musik, centrerings- og groundings-øvelser samt stemme-lyd-øvelser. Og vi fanger nuet i kreativ fordybelse via farver og streg i øjeblikstegninger. Alle med det formål, at facilitere et temposkifte, for at lande i nuet.


Vidnet

At kunne rumme intense tilstande og stadig være tilstede - være vidne, kan bringe stor ro og healing.


I dette arbejde er dosering og regulering vigtigt. Det vil sige opmærksomhed på hvor lidt, der skal til, for at en øvelse er mest effektiv. I overvældende tilstande kommer man tit til at 'drukne' eller identificere sig for meget med tilstanden. Man kan træne at lave et mellemrum, og der finde plads til at kunne rumme - og derved komme tilbage til kernen i sig selv.


På disse kurser har du muligheden for i en tryg atmosfære at undersøge og udforske nærværets muligheder.

Krydsfeltet mellem Teater og Terapi - Vidnet


Teatrets verden er en blomstrende verden af roller, former og farver, overspillet og underspillet. Og når der er bevidsthed om egne grænser, en rigdom at spejle sig i.


Vi har som mennesker mange roller at skulle forholde os til i dagligdagen - både egne og andres. Det er vigtigt at kende disse roller og værdsætte dem, og deres funktion, uden helt at identificere sig med dem. Nogle er gavnlige, andre er ud-daterede, og kan med fordel aflægges.


I arbejdet med sig selv skal der være venlighed og accept. Der er ikke noget, der flytter sig uden. Vi træner at kunne træde et skridt tilbage - og indtage vidnet som livsposition.

Krydsfeltet mellem Teater og Terapi - Impro-teater


At improvisere kan sammenlignes med musikere, der spiller en jam-session. Det kræver stor lydhørhed overfor andres og egne impulser, at kunne indgå i et ligeværdigt samspil. Er disse færdigheder ikke tilstede, vil nogen typisk komme til at tage styringen, og vil gøre brug af egne kendte, og måske fastlåste, roller.


I krydsfeltet mellem teater og terapi træner man at forholde sig lyttende, at kunne stå i livet, med det ukendte. Give plads til det, der er i nuet, med åbenhed.